2 maja – Dzień Flagi

By | 30 kwietnia 2017

2 maja obchodzimy Dzień Flagi, ustanowiony ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004r. Dzień Flagi obchodzimy właśnie w tym terminie ponieważ, 2 maja 1945 roku żołnierze z 1 Dywizji Kościuszkowskiej zdobywający Berlin, zatknęli flagę na kolumnie zwycięstwa w Tiergarten w Berlinie oraz dlatego, że w czasach PRL-u, 2 maja obywatele mieli nakaz zdejmowania flag, tak aby nie były one wywieszone podczas nieuznawanego przez ówczesne władze Święta Konstytucji 3 Maja. W latach 1946 – 1990 obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja były zabronione.

Dla wyrażenia treści symbolicznych określających suwerenność naszego państwa, posługujemy się w trzema znakami naczelnymi – herbem państwa, flagą państwową oraz hymnem państwowym.

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa stanowi, że barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Herbem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek Orła Białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.

Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego”.