Obiady – październik

Opłaty za obiady zbierane będą w następujących terminach: 29 i 30 września w godzinach  10.00–16.00.  Obiady będą wydawane w dniach:  3.10 – 28.10.2016r.  Koszt obiadów w październiku wynosi: 19 obiadów x 7 zł = 133,00 zł

XX Festiwal Nauki w Warszawie

W dniach 26 i 27 września uczniowie naszej szkoły będą brać udział w XX Festiwalu Nauki w Warszawie.”Festiwal jest głosem naukowców przekonanych, że o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać wiedzę i najnowsze odkrycia, aby zyskiwać poparcie społeczne dla dalszego rozwoju nauki w Polsce.” 26 września klasy 2a, 3b będą uczestniczyły w lekcji pt.: „A jednak…… Read More »

Doradcy zawodowi zapraszają

Doradcy zawodowi  z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 18,  serdecznie zapraszają młodzież oraz rodziców na: Indywidualne diagnozy zainteresowań i predyspozycji zawodowych Kształcenie umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron, pod kątem wyboru swojej ścieżki zawodowej Pomoc w odkryciu : pasji, zainteresowań, umiejętności, aby móc je dalej rozwijać Rozmowy informacyjno-doradcze dotyczące wyboru szkoły po gimnazjum Kształcenie… Read More »

Wycieczka klasy II a

Uczniowie klasy 2a zdobyli Kopę Cwila – najwyższy szczyt (sztucznie wzniesiony) znajdujący się na terenie parku im. Romana Kozłowskiego.

Obiady – wrzesień

Opłaty za obiady zbierane będą w następujących terminach: 7 i 8 września w godzinach  10.00–16.00 oraz 9 września w godzinach  8.30–14.30.  Obiady będą wydawane w dniach:  12.09 – 30.09.2016r.  Koszt obiadów we wrześniu wynosi: 15 obiadów x 7 zł = 105,00 zł

Rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września Poczet sztandarowy naszej szkoły wziął udział w uroczystych obchodach upamiętniających 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Uroczystość, która odbyła się na terenie Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, rozpoczęła się mszą św. w intencji Ojczyzny i poległych w II wojnie światowej. Po mszy złożono kwiaty i zapalono znicze na cmentarzu. Na zakończenie… Read More »

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września o godzinie 12.00 spotykaliśmy się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły, Hymnem Państwowym i minutą ciszy poświęconą pamięci Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej. Pani Dyrektor Elżbieta Ensztein powitała uczniów i rodziców oraz  życzyła uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym. W uroczystości udział wzieli uczniowie, członkowie grona pedagogicznego… Read More »

Spotkania z rodzicami

Zapraszamy rodziców wszystkich uczniów na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie, które odbędzie się we wtorek 6 września o godzinie 17.30. Z pozostałymi terminami można zapoznać się na naszej stronie, w dziale: „O szkole” – „Spotkania z rodzicami”.

Zajęcia specjalistyczne dla uczniów

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci mieszczące się przy ul. Zamiany 16 prowadzi nabór dzieci do placówki. Ognisko oferuje oddziaływania: dydaktyczno- wyrównawcze, w tym korekcyjno- kompensacyjne oraz logopedyczne; rozwojowo – terapeutyczne, kółka zainteresowań i grupy rozwojowa, profilaktyczne, Trening Zastępowania Agresji, zajęcia socjoterapeutyczne oraz konsultacje i poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne. Więcej informacji… Read More »

2 sierpnia – Rocznica śmierci Patronki Szkoły

Krystyna Krahelska „Kołysanka” Smutna rzeka, księżyc po niej pływa Nad nią ciemne dłonie chyli klon, Śpij dziecino, nic się nie odzywa, Śpi w mogiłach zakopana broń. Śpij dziecino, nic się nie odzywa, Śpi w mogiłach zakopana broń. Smutna rzeka, usnął las cienisty Srebrne gwiazdy spadły w srebrną toń, Gdzieś po polach, gdzieś po lasach mglistych… Read More »