Rada i samorząd

Od początku istnienia w naszej placówce działa Rada Szkoły

W jej skład wchodzą przedstawiciele:

Rady Rodziców:

  1. Przewodnicząca: Paulina Fedorowicz
  2. Wiceprzewodnicząca: Dorota Kamińska
  3. Skarbnik: Marta Januszewska

Nauczycieli:

  1. Teresa Łojszczyk
  2. Elżbieta Mechelewska
  3. Barbara Karpiesiuk

Samorząd Uczniowski:

Przewodnicząca SU:

Prezydium SU: